Nasi nauczyciele

Nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne, odpowiednie do każdego etapu nauczania. Biorą też udział w kursach metodycznych organizowanych co roku dla nauczycieli polonijnych w Madrycie organizowanych przez Stowarzyszenie Forum.

Dyrekcja:

 • Katarzyna Ostrówka
 • Marta Ozga

Nauczanie przedszkolne:

 • Bujak Anna
 • Leżańska Mariola
 • Makarowska Barbara

Nauczanie wczesnoszkolne (klasy 0-3):

 • Grzech Beata
 • Mecha Małgorzata
 • Drobnik Agata

Szkoła Podstawowa (klasy 4-6):

 • Boryński Iwona
 • Jaroszek Joanna
 • Koralewicz Barbara

Gimanzjum:

 • Glapa Dorota
 • Koper Anna
 • Rosińska Joanna

Liceum:

 • Zawada Aneta

Kurs języka polskiego dla dorosłych:

 • Dębowska Magdalena
 • Piasta Magdalena

Lekcje muzyki:

 • Małgorzata Kluz-Glen

Bibliotekarz:

 • Duma Renata
Reklamy